KAMPAANIA „Tangi Hepas ja võida iPhone7“ VÕITJA

Tarvo Polma

KAMPAANIA „Tangi Hepas ja võida iPhone7“ VAHEFINALISTID

 1. Aili Randpõld
 2. Tõnu Neutal
 3. Anne Helme
 4. Raul Kaaver
 5. Maie Miidu
 6. Liia Hallapuu
 7. Helinde Mäeots
 8. Madis Nurmik
 9. Marje Rosenthal
 10. Janek Rannamäe
 11. Ulvi Salumäe
 12. Raivo Saarela
 13. Margus Melts
 14. Meelis Käsk
 15. Sander Hunt
 16. Tarvo Polma
 17. Katre Kalmo
 18. Riho Teras
 19. Heino Õun
 20. Irina Leokina

 

KAMPAANIA „Tangi Hepas ja võida iPhone7“ AMETLIKUD REEGLID

 

Kampaania

Kampaania „Tangi Hepas ja võida iPhone7“ (edaspidi: Kampaania) on alates 14.06.2017 kuni 14.07.2017(k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Hepa OÜ (registrikoodiga 10060753, asukohaga Viljandi mnt 124, 79514, Rapla (edaspidi: Korraldaja).

Kampaania toimub 6-s Eesti Vabariigi territooriumil asuvas Hepa mehitatud tanklas. Kampaania info asub veebilehel http://hepa.ee/kampaaniad/

Osalemine
Kampaanias osalevad kõik Hepa tanklatest kampaaniaperioodil vähemalt 30 liitrit mootorikütust tankinud kliendid.
Kampaanias osalevad ostud, mis on registreeritud ID-kaardiga ehk ostu sooritamisel on kasutatud Hepa ID-kaardi põhise püsikliendiprogrammi kaarti.

Kampaanias saab osaleda kampaaniaperioodi jooksul mitmeid kordi ehk iga ID-kaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.
Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.

Kampaania kestab 14.06.2017 kuni 14.07.2017 (kaasa arvatud).
Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad täiskasvanud (vähemalt 18-aastased isikud seisuga 14. juuni 2017). Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.

Auhinnad
Kampaania auhinnaks on 1tk Apple iPhone 7 32GB. Auhinna väärtus on 729 €. Võitja saab valida ise sobiva toote värvi veebilehelt https://valgeklaar.ee/iphone-345/ Auhind loositakse välja 14.07.2017.

Võitjaga võtab ühendust Korraldaja, et leppida kokku auhinna kättesaamine.
Auhinna võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.
Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi, mida on võimalik teha läbi veebikeskkonna www.hepa.ee/id

Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Loosimine
Vaheloosimised toimuvad Tre Raadio otse-eetris järgmistel kuupäevadel: 22.06, 30.06, 7.07, 13.07. Igal nimetatud kuupäeval loositakse välja 5 vahefinalisti. Kokku loositakse välja 20 vahefinalisti, kelle hulgast selgub 14. juulil peaauhinna võitja.

Hiljemalt Auhinna loosimisele järgneva 3 tööpäeva jooksul avalikustatakse Auhinna võitjate nimed Korraldaja Facebooki leheküljel https://www.facebook.com/hepatanklad ja kodulehel www.hepa.ee
Auhinna saab võitja kätte kokkuleppel Korraldajaga.

Auhinda ei arvestata ümber (sula)rahasse, ei anta välja (sula)rahas ega hüvitata (sula)rahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.

Muud tingimused
Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.

Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.

Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult e-posti teel: info@hepa.ee

TANKLAD

Vali endale sobiv kaart - võit on garanteeritud!