Tähelepanu! Kampaania on lõppenud.

09.02.2018 võitjad:

 1. Egle Riis
 2. Maret Pint
 3. Rein Jõgi

16.02.2018 võitjad:

 1. Märt Kruus
 2. Diana Kobbin
 3. Signe Reimann

21.02.2018 võitjad:

 1. Tarvo Spalle
 2. Jaan Kornak
 3. Agor Liivamäe

28.02.2018 võitjad:

 1. Rein Kuusemäe
 2. Lii Kraam
 3. Pille Udam

KAMPAANIA „Veebruaris loosime 12-le ostjale raha tagasi!“ AMETLIKUD REEGLID

Kampaania „Veebruaris loosime 12-le ostjale raha tagasi!“ ametlikud reeglid (edaspidi: Reeglid):

Kampaania

Kampaania „Veebruaris loosime 12-le ostjale raha tagasi!“  (edaspidi: Kampaania) on alates 01.02.2018 kuni 28.02.2018(k.a) toimuv tarbijamäng, mida korraldab Hepa OÜ (registrikoodiga 10060753, asukohaga Viljandi mnt 124, 79514, Rapla (edaspidi: Korraldaja).

Kampaania toimub 6-s Eesti Vabariigi territooriumil asuvas Hepa tanklas. Kampaania info asub veebilehel http://hepa.ee/kampaaniad/

Osalemine

Kampaanias osalevad kõik Hepa tanklatest kampaaniaperioodil ostu teinud kliendid, kes registreerivad oma ostu ID-kaardiga. Hepa andmebaasis registreeritud ID kaart on ühtlasi Hepa OÜ püsikliendiprogrammi kaart.

Kampaanias saab osaleda kampaaniaperioodi jooksul mitmeid kordi ehk iga ID-kaardiga registreeritud ost läheb kirja eraldi.

Kampaanias osaleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on Korraldajal õigus Kampaanias osalejaga täiendavalt kontakti võtta.

Kampaania kestab 01.02.2018 kuni 28.02.2018 (kaasa arvatud).

Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad inimesed. Korraldaja töötajad ning nende perekonnaliikmed ei oma õigust Kampaanias osaleda.

Auhinnad

Kampaania auhinnad on tehingu summade tagastused. Tehingusummad tagastatakse täies ulatuses. Kampaaniaperioodil loositakse kokku 12 tehingu summa tagastust.

Auhind loositakse välja 09.02.2018 (3 võitjat), 16.02.2018 (3 võitjat), 21.02.2018 (3 võitjat) ja 28.02.2018 (3 võitjat).

Võitjatega võtab ühendust Korraldaja, et leppida kokku auhinna kättesaamine.

Auhinna võitjaga võetakse ühendust hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist.

Võitjaga võetakse ühendust telefoni või e-maili teel. Auhinna võitja tagab, et on Korraldajale edastanud oma telefoninumbri või e-maili aadressi, mida on võimalik teha läbi veebikeskkonna www.hepa.ee/id

Kampaania Auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitja poolt Korraldajale loa andmiseks kasutada võitja nime sotsiaalmeedias ja kodulehel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Loosimine

Hiljemalt Auhinna loosimisele järgneva 3 tööpäeva jooksul avalikustatakse Auhinna võitjate nimed Korraldaja kodulehel www.hepa.ee

Auhinna saab võitja pangaülekande teel kokkuleppel Korraldajaga.

Auhinda ei arvestata ümber sularahasse, ei anta välja sularahas ega hüvitata sularahas. Auhinda ei asendata teist liiki Auhinnaga. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle Auhind üle andmata.

Muud tingimused

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate Reeglitega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

Reeglites sätestatud viisil Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja, et on enese kohta esitanud tõesed andmed, vastab Korraldaja poolt kehtestatud nõuetele ja Reeglitele, soovib vabatahtlikult Kampaanias osaleda, nõustub Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud Reeglite ja kõikide tingimustega ning kohustub neid täitma.

Kampaania Reeglite kohaselt oma isikuandmete esitamisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale nõusoleku kasutada töötlemiseks oma isikuandmeid Kampaania auhindade loosimisel võitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul peale Kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaanias osaleja poolt Reeglite ja/või muude tingimuste eiramise või rikkumise või Korraldajale enda kohta ebaõigete, ebatäpsete ja/või puudulike andmete esitamisel, aga samuti muude, Korraldajast mittesõltuvate ebaõnnestumiste, ei vastuta Korraldaja selle eest, kui Kampaanias osaleja jääb kõrvale Auhinna loosimisest või kättesaamisest.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, jätta Auhind välja loosimata ja/või võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele e-posti teel, meedia vahendusel või mõnel teisel kohasel viisil.

Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale õigusele. Kõik pretensioonid tuleb Korraldajale esitada kirjalikult e-posti teel: info@hepa.ee

TANKLAD

Vali endale sobiv kaart - võit on garanteeritud!